Broms

Bromsar är den viktigaste säkerhetsutrustningen på en bil. Bromsarnas flera beståndsdelar utsätts för slitage och rostangrepp som försämrar bromsarnas livsviktiga uppgift.

viktigt att bromsarna fungerar som dom ska

Det går inte att säga exakt när du behöver åtgärda bromsarna då de slits varje gång de används och det är normalt att de behöver bytas ut förr eller senare.

Ett bromsbyte innebär att en eller flera beståndsdelar byts ut i bromssystemet. Din verkstad berättar när dina bromsar bör bytas ut.

Swedish
Scroll to Top