Milbaserad Originalservice

För att bibehålla din nybilsgaranti är det viktigt att du sköter den milbaserade servicen.
Att regelbundet serva din bil är bästa sättet att förlänga livslängden på din motor och även andrahandsvärdet.

Vi använder alltid originaldelar

eller delar av motsvarande kvalitet och följer biltillverkarens servicerekommendationer. Efter utfört arbete stämplar/registrerar vi i din servicebok, vilket är värdefullt den dag du ska sälja eller byta bilen.

Med andra ord: nybilsgarantin fortsätter att gälla, även med våra stämplar i serviceboken – oavsett vad den märkesbundna verkstaden vill få dig att tro.

En garantiåtgärd måste du däremot göra hos den som sålt produkten. Det kan handla om till exempel en trasig fönsterhiss eller växellåda.

Swedish
Scroll to Top