Ecoshines miljöpolicy

Har fastställts av företagets ledning

Vattenförbrukning

Vi skall minska vattenförbrukning, förorening, avfall och användning av naturresurser i vårt arbete.

Miljöarbete

Vi arbetar för en ständig förbättring av vårt löpande miljöarbete, samt att övervaka att kraven i lagar och förordningar följs och uppfylls.

Personal

Vår personal skall utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljön.

Swedish
Scroll to Top