Ecoshines Miljöpolicy

Förläng din bils livslängd, förhindra rost och slitage med vår miljövänliga bilvård. Vi rengör, vårdar och underhåller för att ge dig den där nybilskänslan.

Krav på företagets miljöpolicy

De principer vi har etablerat inkluderar: skriftlig dokumentation, regelbunden granskning, efterlevnad av goda miljöstyrningsprinciper, överensstämmelse med lagar och krav, ständig strävan efter förbättring inom miljöarbete, alla anställda har kunskap och förståelse för dessa principer och ett fokus på de väsentliga aspekterna som nämns nedan.

 • Miljöarbete

  Vi arbetar för en ständig förbättring av vårt löpande miljöarbete, samt att övervaka att kraven i lagar och förordningar följs och uppfylls.

 • Vattenförbrukning

  Vi skall minska vattenförbrukning, förorening, avfall och användning av naturresurser i vårt arbete.

 • Personal

  Vår personal skall utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljön.

Kärnkomponenter

Grunden För Vår Framgång

 • Våra kemikalier har bra produktbeskrivningar

 • Tillhandahålla lättillgängliga och tydliga doseringsanvisningar inklusive hjälpmedel att dosera rätt

 • Aktivt sprida kunskap om vårt miljöarbete och våra produkters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt

 • Välja leverantörer som strävar efter att tillhandahålla varor och tjänster som uppfyller miljökriterierna

 • Företagets miljöarbete finns med på dagordningen vid styrelse-, lednings- och personalmöten

 • Vi skall involvera och fortlöpande utbilda samtliga anställda i vårt miljöarbete

 • Vår miljöpolicy är känd av all personal och även av de underentreprenörer vi anlitar för utförande.