Ecoshine

Ecoshine har som första företag i Skandinavien lyckats förena de bästa teknikerna för bilvård i det nordliga klimatet och är samtidigt miljövänliga både i fråga om förbrukning och produktsortiment. Förutom de uppenbara miljöfördelarna med vår ångteknik har vi gjort stora ansträngningar för att säkerställa att våra produkter uppfyller strikta hållbara modeller. Målsättningen för vår verksamhet är att påverka miljön på ett positivt sätt och att hålla företagets klimatavtryck till ett absolut minimum.