Vårrustning

Innan sjösättning kan vi hjälpa dig med vår lista om 9 viktiga punkter;

  • Bottenpluggen – dyvikan (bottenpluggen) ska tas ut in för varje vinter för att släppa ut kondensvatten från skrovet. Vi kontrollerar så att den sätts tillbaka innan sjösättningen.
  • Inspektion av genomföringar och slangar – vi kontrollerar genomföringarna från insidan av båten för att försäkra oss om att de är hela. Om slangarna börjar bli spruckna är det hög tid att byta dem. I normala fall ska slangarna bytas ut vart femte år och regulatorerna/kopplingarna vart tionde
  • Montering av propellern – vi kontrollerar att den är i gott skick, att anoderna har tillräcklig tjocklek och att den är rätt monterad.
  • Montering och kontroll av impeller – den är själva hjärtat i motorns kylsystem. En dålig impeller riskerar att motorn går varm med stora skador som följd, vi ser till att det aldrig händer.
  • Olja, bränsle och glykol – vi kontrollerar oljenivån i motor och backslag. Kvaliteten ses också över så att den är gyllenbrun och klar. Om inte felsöker vi anledningen och utreder om det är dåliga packningar eller drev som behöver packas om.
Swedish
Scroll to Top